1CPro s.r.o. - Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks
Česky English
HSMWorks
 • Proč HSMWorks
 • Úrovně HSMWorks
 • HSMXpress
 • Přehled operací
 • Adaptivní obrábění
 • Technické rady
 • Vyzkoušet
 • Fotogalerie
 • Popis HSMWorks

  CAD/CAM - obecné

  V minulosti byly CAD a CAM systémy většinou rozděleny jako samostatné aplikace s argumentem, že takto lze dosáhnout lepších výsledků. Není jisté, že zda to bylo tvrzení založené na faktu, nebo zda to byl jen alibismus, ale naštěstí se tento stav postupně mění. Rozdělené systémy přinášejí několik nevýhod – přenos dat navíc, nemožnost použití nástrojů CAD systému při práci v CAM systému a hlavně, učení se dalšímu prostředí se vším všudy. Je jasné, že tímto vzrůstají náklady – dva systémy, školení dvou systémů, větší možnost „zavlečení“ chyby atd. V praxi to také znamená, horší zastupitelnost pracovníků, pokud některý „vypadne“ z procesu, ať již díky nemoci, nebo z jiného důvodu. Toto jsou jednoznačně nevýhody, které nejsou přínosem ani pro jednu z výše zmíněných úrovní.

  Výhody skutečných CAD/CAM systémů:

  Úvod - CAM pro snadné používání s profesionálním výsledkem

  HSMWorks je označován jako „CAM pro SolidWorks“, ale takovéto označení je svým způsobem částečně zavádějící. Systém je sice implementován do systému SolidWorks, ale je samozřejmostí, že bez problému zpracovává jakákoliv data (přenosové i vnitřní formáty) z jiných CAD systémů. SolidWorks v tomto případě slouží jako nosná CAD aplikace, a tak se HSMWorks může plně soustředit na samotnou technologii a s výhodou využívat CAD funkčnosti systému SolidWorks do čehož spadá zobrazování, uživatelské prostředí a využívání samotné databáze.

  Co tímto systémem získáte:

  Začlenění

  Integrace systému HSMWorks do systému SolidWorks je natolik zdařilá, že uživatel se nejen pohybuje v jednom systému, ale přechody mezi jednotlivými režimy (skica, model, technologie atd.) jsou naprosto přirozené. S výhodou lze generovat operace obrábění nejen pro díl, ale také pro sestavu. To s sebou přináší plno výhod, od definice polotovaru, držáků, stolu atd. při obrábění, až po asociativitu operací vůči obráběné geometrii v SWx vytvořené nebo do SWx importované. Generování dráhy nástroje v sestavě přináší nesporné výhody v tom, že samotný soubor s modelem není operacemi dotčen, tedy je to stále jen CAD model bez technologie.

  Integrace do systému - Zobrazen Díl a Polotovar

  Efektivní a bezpečné hrubování

  Hrubovací operace je nejdůležitější z celého procesu obrábění a to ze dvou důvodů:

  Jsou to „jen“ tři požadavky, ale do nedávné doby bylo velmi těžké těmto požadavkům dostát, a to z principu, jak byly dráhy nástroje vytvářeny. Díky Adaptivnímu obrábění jsou splněny první dva body: Odebrání nepotřebného materiálu v co nejkratším čase a Bezpečné obrábění. Adaptivní hrubování nám splní i třetí požadavek a to pomocí Redukce kroku.

  Adaptivní obrábění

  Adaptivní obrábění s redukcí kroku - D32R3

  Dokončení povrchů

  Dokončení rovných povrchů - D16R0

  Zbytkové hrubování

  Je velmi důležité rozlišovat Zbytkové hrubování a Zbytkové dokončování. Zbytkové dokončování je nalezení místa, kam se předchozí nástroj nedostal, a doobrobení takovýchto míst jedním přejezdem.

  Zbytkové hrubování také hledá místa kam se předchozí nástroj nedostal, ale pokud systém vyhodnotí, že je ponecháno příliš velké množství materiálu, které nelze odebrat pouze jedním přejezdem, tak pro to použije takový postup, který zajistí postupné odebrání ponechaného materiálu. Použije se například strategie kapsování atd.

  Pro zbytkové hrubování platí podobná kritéria jako pro hrubování, jen s tím rozdílem, že se používá menší nástroj a již se neodstraňuje velké množství materiálu. Takže čas již většinou není tak důležitý jako skutečnost, že je nutné odebrat ponechaný materiál, aby dokončovací nástroje mohly bez potíží obrábět.

  Adaptivní obrábění

  Zbytkové hrubování 1 - D12R3

  Dokončení povrchů

  Zbytkové hrubování 2 - D6R2

  Dokončování

  U dokončovacích operací nelze moc vymýšlet, neb nástroj musí kopírovat povrch, aby vznikl požadovaný tvar. Je jen otázkou jaké operace pro kopírování povrchu jsou vhodné a jaké se skutečně použijí. Dokončovací operace nyní nebudou podrobněji rozebrány, za zmínku snad jen stojí, že i v takovýchto operacích se s výhodou použije tečné najíždění/odjíždění a to jak v horizontální tak i ve vertikální rovině a pokud je to možné, tak odstranění ostrých přechodů v dráze nástroje.

  Adaptivní obrábění

  Načisto D10R5

  Dokončení povrchů

  Zbytkové dokončování - D6R3

  Speciální strategie/operace

  Mezi speciální strategie/operace lze považovat všechny typy operací, které lze použít v různých případech a nastavit pro ně taková kritéria, aby výstup splňoval požadavky uživatele.

  Adaptivní obrábění

  Optimalizace obrábění mělkých ploch - D6R3

  Dokončení povrchů

  Dokončení koutů - D6R3

  Jednoduché a účinné

  Některé systémy s výhodou inzerují jednoduché a intuitivní používání systému s výborným využíváním výkonů procesorů, tedy snížení času potřebného pro generování dráhy nástroje, jiné zase inzerují optimalizované dráhy nástroje, tedy snížení potřebného času a prodloužení životnosti nástroje při skutečném obrábění. HSMWorks / Inventor HSM v sobě spojuje oboje uvedené.

  Program je napsán s využitím moderních prostředků, které umožňují s výhodou využívat 64bitovou architekturu a „hyper-threading“ (vícejádrové a víceprocesorové stanice), což se jednoznačně projeví snížením času, potřebného pro zpracování náročných úloh. Do toho spadá i manažer operací, kde lze jednoduše navolit, kdy a jaké operace mají být zpracovány a to třeba i na pozadí, čímž je možné se věnovat navazující technologii.

  Program generuje optimalizované dráhy nástroje z hlediska nájezdů/odjezdů, přejezdů atd., a tak navolení optimalizovaných přejezdů je samozřejmostí. Ne nadarmo se systém jmenuje HSMWorks (High Speed Machining). Technologií pro efektivní hrubování je „ Adaptivní obrábění “ které dokáže udržet „konstantní“ zatížení nástroje v průběhu obrábění, díky čemuž je možné jednoznačně zvýšit samotnou produktivitu procesu hrubování a dále i zvýšit životnost nástroje. Adaptivní obrábění je nejlépe zpracovanou hrubovací operací včetně zbytkového hrubování a redukce kroku jako příprava pro použití následujícího dokončovacího nástroje. Pomocí hrubovacích operací lze provádět automatické „ zbytkové hrubování “ a pomocí dokončovacích operací lze provádět automatické „ zbytkové dokončování “.

  Ověření a výstup

  Žádný CAM systém by nebyl úplný, pokud by nenabízel možnost ověření dráhy nástroje a samotný výstup pro určitý řídící systém. Vygenerovanou dráhu nástroje je možné prohlížet pomocí simulace a samotný proces obrábění pomocí verifikace. Verifikace umožňuje porovnávat obrobený díl s modelem, zobrazovat různé přídavky, odměřovat, provádět řezy atd. Samozřejmostí je, že verifikace hlídá nejen kolizi nástroje vůči dílu, ale také vůči držákům, stolu atd.

  Výstup je zajištěn pomocí sady standardních postprocesorů – Heidenhain, Haas, Siemens, Hurco, Fanuc, Fagor, Fadal, Acramatic, Mazac, Okuma a další, které lze uživatelsky modifikovat. Zručný uživatel může nejen modifikovat stávající postprocesory, ale může vytvářet své vlastní postprocesory dle potřeb.

  Za zmínku stojí i NC editor, který umí mnoho věcí zautomatizovat a hlavně bez problému vykreslit dráhu nástroje včetně verifikace a to i v případě ručně provedených změn. V NC editoru je začleněno i DNC propojení pro komunikaci s ŘS obráběcích center.

  Adaptivní obrábění

  Verifikace hrubování

  Dokončení povrchů

  Verifikace hrubování - zajišťování přídavků vůči modelu pomocí řezů atd.

  1CPro s.r.o. - Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks / Fusion 360