1CPro s.r.o. - Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks
Česky English
HSMWorks
 • Proč HSMWorks
 • Úrovně HSMWorks
 • HSMXpress
 • Přehled operací
 • Adaptivní obrábění
 • Technické rady
 • Vyzkoušet
 • Fotogalerie
 • HSMWorks - Technické rady

  Systém & Uživatelské prostředí (Rady zaměřené na nastavení/přizpůsobení uživatelského prostředí, optimalizaci výkonu systému atd.)

  Model ke stažení Manuál v html
  sipka2 2D Adaptivní - Obrábění otevřených kapes
  --- 32-bit systém - doporučení
  --- 64-bit versus 32-bit systém
  --- Systém - Export & Import nastavení HSMWorks
  --- Systém - Uložení/nastavení parametrů/hodnot operace bez spuštění výpočtu
  --- Systém - Změna jednotek
  --- UI - Nastavení záložky CAM (HSMWorks) do výchozího stavu
  --- UI - Přístup k výukovým manuálům
  --- UI - Rozprostření ikon v HSMWorks záložce
  --- UI - Uživatelské lišty nástrojů

  CAD & CAM zpracování (Rady zaměřené na tvorbu geometrie a obrábění.)

  Model ke stažení Manuál v html
  sipka 2D Adaptivní - Obrábění otevřených kapes
  sipka2 2D Adaptivní - Použit drážkové obrábění
  sipka2 2D Čelo - Prodloužit před návratem
  sipka2 2D Čelo - Zvětšení obráběné oblasti u strategie 2D čelo
  sipka2 2D Drážka - Obrobení drážky
  sipka2 2D Drážka - Vstupní pozice
  sipka2 2D Drážkování - Obrábění neprůchozích drážek ve stínu
  sipka2 2D Gravírování
  sipka2 2D Kontura - Dokončovací versus hrubovací průchody
  sipka2 2D Kontura - Korekce nástroje při obrábění po rampě
  sipka2 2D Kontura - Ostré hrany u 2D kontury (Režim vnějších hran)
  sipka2 2D Kontura - Použití kompenzačního rozsahu korekce u 2D kontur
  sipka2 2D Kontura - Sražení hran kulovým, toroidním a srážecím nástrojem
  sipka2 2D Kontura - Sražení hran - Tečné prodloužení / zkrácení geometrie
  sipka2 2D Společné - Odstranění pohybu výšky posuvu
  sipka2 2D Společné - Použití Od vršku/spodku modelu
  sipka2 2D Společné - Použít stejnoměrné kroky dolů
  sipka2 2D Společné - Výchozí hranice a výšky pro strategie 2D Čelo a ostatní
  sipka2 2D Sražení hran
  sipka2 2D Zarovnání čela - Možnosti
  sipka2 2D Zbytkové
  sipka2 3D Kapsovací - Kapsovací obrábění jádra (Hranice "Žádný")
  sipka2 3D Konturové - Obrábění tenkostěnných žeber
  sipka2 3D Morfovaná spirála – Dokončovací strategie
  sipka2 3D Použití osové náhrady pro 4X - Část 1
  --- 3D Použití osové náhrady pro 4X - Část 2
  sipka2 3D Použití osové náhrady pro 4X - Část 3
  sipka2 3D Rovnoběžné - Jednoduché třídění
  sipka2 3D Rovnoběžné - Přizpůsobení směru (Obrobit přímo)
  sipka2 3D Rovnoměrné - Překrytí hranice
  sipka2 3D Spirální - způsoby průchodů
  --- 3D Sledovat - Stranové odsazení nástroje
  sipka2 3D Společné - Hranice / oblasti - Část 1 - Výběr
  sipka2 3D Společné - Hranice / oblasti - Část 2 - Možnosti
  sipka2 3D Společné - Hranice / oblasti - Část 3 - Možnosti
  sipka2 3D Společné - Kolize
  sipka2 3D Společné - Obrábění STL modelů
  sipka2 3D Společné - Obrábění tvarů ve stínu
  sipka2 3D Společné - Ořezání průchodů
  sipka2 3D Společné - Použití zaoblení na dráze nástroje
  sipka2 3D Společné - Tvorba hranic dle zobrazených drah nástroje
  --- 3D Společné - Způsoby přesunu
  --- 3D Tužkové - parametr bitangenciálního úhlu
  sipka2 3D Tužkové - parametr tloušťkové nadmíry
  sipka2 3D Zbytkové - Část 0 - Představení
  --- 3D Zbytkové - Část 1 - Zbytkové hrubování z polotovaru
  sipka2 3D Zbytkové - Část 2 - Zbytkové hrubování z dílu + ofsetu
  sipka2 3D Zbytkové - Část 3 - Zbytkové obrábění z STL modelu
  --- 3D Zbytkové - Část 4 - Zbytkové obrábění z předchozího projektu
  --- CAD - Obrábění různých konfigurací dílů v sestavě
  --- CAD - Použití konfigurace Před/Po v sestavě
  sipka2 CAD - Použití sestav pro zproduktivnění práce
  sipka2 CAD - Skica - výběr navazujících prvků
  --- CAD - Tvorba textu pro gravírování
  sipka2 Simulace - Zobrazení polotovaru
  sipka2 Soustružení - Bezpečný úhel
  sipka2 Soustružení - Hrubovací začišťující průchod
  --- Soustružení - Náhled polotovaru
  --- Soustružení - Náhled soustružnického nástroje
  --- Soustružení - Nastavení osy X pro projekt
  sipka2 Soustružení - Obrábění Nahoru/Dolů u Soustružení profilu zapichováním
  sipka2 Soustružení - Omezení oblasti soustružení
  --- Soustružení - Posuvy a otáčky u soustružení
  --- Společné - Knihovna nástrojů - Přečíslování nástrojů
  --- Společné - Knihovna nástrojů - Přizpůsobení informačních sloupců
  --- Společné - Knihovna nástrojů - Zobrazit operace
  sipka2 Společné - Minimální poloměr obrábění
  --- Společné - Nastavení výchozího projektu / složky
  --- Společné - Optimalizace posuvu
  sipka2 Společné - Počátek projektu - Použít model & orientaci
  --- Společné - Pole obrábění - Část 0 - Představení
  sipka2 Společné - Pole obrábění - Část 1 - Lineární, Kruhové a Zrcadlené
  sipka2 Společné - Pole obrábění - Část 2 - Duplicitní pole a pole komponentů
  sipka2 Společné - Pole obrábění - Duplicitní pole za použití skici
  sipka2 Společné - Ponechat nástroj dole
  --- Společné - Porovnání či nastavení více operací najednou
  sipka2 Společné - Použití více počátků (nulových bodů)
  --- Společné - Přídavek použití
  sipka2 Společné - Režimy rychlého posuvu
  --- Společné - Ručně vložené příkazy
  --- Společné - Šablony operací
  sipka2 Společné - Tečné protažení 2D dráhy obráběné geometrie
  sipka2 Společné - Úhel zúžení šroubovice
  --- Společné - Úprava výrazů / rovnic
  sipka2 Společné - Uzamknutí operace
  sipka2 Společné - Výběr prvků pro 2D geometrii
  sipka2 Společné - Změna výchozích hodnot ve strategiích
  --- Společné - Zobrazit informace ve správci operací
  sipka2 Vrtání - Automatické vrtání kuželového zahloubení
  sipka2 Vrtání - Část 1 - Výběr
  sipka2 Vrtání - Použití 2D geometrie - Část 1
  sipka2 Vrtání - Použití 2D geometrie - Část 2
  sipka2 Vrtání - Spojení segmentů

  Postprocesing & Vstup & Výstup & Ostatní (Rady zaměřené na úpravy/tvorbu postprocesorů, úpravy výstupních souborů a další.)

  Model ke stažení Manuál v html
  sipka2 Ostatní - Uživatelsky nástroj - Definice a použití
  sipka2 Ostatní - Uživatelský nástroj - Srážení hran
  --- Postprocesing - Složka výstupu absolutně / relativně
  --- Seřizovací list - Komentáře a poznámky
  --- Seřizovací list - Obrázky k operacím
  --- Seřizovací list - Výběr výchozího seřizovacího listu
  --- Vstup - Načítání souborů z CAD systému Inventor
  --- Výstup - Příznak "Optional / Volitelný"
  --- Výstup - Tisk technických rad


  1CPro s.r.o. - Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks / Fusion 360