1CPro s.r.o. - Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks
Česky English
Podpora
 • Technické rady
 • Ke stažení
 • Vyzkoušet
 • Školení
 • Hardware
 • Instalace/Licence
 • Zpět
 • Školení

  Diplom HSMWORKS

  Školení produktů Inventor HSM a HSMWorks je rozděleno do několika úrovní dle zaměření/témat a popřípadě složitosti. Samozřejmostí jsou i specializovaná školení dle potřeb uživatele, kde se sloučí několik témat dohromady. U každého tématu je orientační čas školení, ale ten je velmi závislý na zkušenosti a učenlivosti uživatele a na složitosti probíraného tématu. Například, pro zkušeného uživatele CAD může být dostatečné školení obrábění v rozsahu 4 ~ 8 hodin a uživatel bude schopen využívat CAM v plném rozsahu.

  Základní školení:

  Školení produktů od základu s vysvětlením důležitých základních principů.
  Základy používání CAD/CAM systému: 2 ~ 4 hod.
  Seznámení s prostředím a logikou přístupu při tvorbě geometrie či operace obrábění.
  Základy tvorby Dílu, Sestavy a Výkresu: 4 ~ 8 hod.
  Důležité základní principy při tvorbě dílu, sestavy či výkresu. Tyto znalosti jsou užitečné a často důležité při tvorbě obráběcích strategií.
  Základy užití 2D obráběcích srategií: 3 ~ 6 hod.
  Důležité základní principy používání 2D obráběcích strategií. Vysvětlení všech/většiny dostupných parametrů a nastavení.
  Základy užití 3D obráběcích strategií: 3 ~ 6 hod.
  Důležité základní principy používání 3D obráběcích strategií. Vysvětlení všech/většiny dostupných parametrů a nastavení.
  Základy užití 5X obráběcích strategií: 2 ~ 4 hod.
  Důležité základní principy používání 5X obráběcích strategií. Vysvětlení všech/většiny dostupných parametrů a nastavení.
  Základy užití Soustružnických strategií: 2 ~ 4 hod.
  Důležité základní principy používání soustružnických strategií. Vysvětlení všech/většiny dostupných parametrů a nastavení.

  Rozšířená školení:

  Školení navazující na "Základní školení" a zaměřené na pokročilejší metody CAD/CAM zpracování.
  Rozšířené možnosti tvorby Dílu, Sestavy a Výkresu: 5 ~ 10 hod.
  Tvorba více-tělového dílu, tvorba dílu v kontextu sestavy, tvorba a využití ploch atd.
  Rozšířené možnosti 2D, 3D a 5X obrábění: 4 ~ 8 hod.
  Možnosti zbytkového obrábění - zbytkové hrubování a zbytkové dokončování, speciální nastavení pro dosažení požadovaného průběhu obrábění v požadovaném prostoru atd.

  Speciální školení:

  Školení navazující na "Základní" nebo "Rozšířená školení" a zaměřené na problematiku uživatele.
  CAD školení zaměřené na problematiku uživatele: 4 ~ 8 hod.
  Optimalizace tvorby modelů a sestav jedné modelové řady výrobků s vědomím, že bude několik rozměrových variant/řad, atd.
  CAM školení zaměřené na problematiku uživatele: 4 ~ 8 hod.
  Optimalizace užití obráběcích strategií pro opakovanou výrobu v případě modelových řad výrobků, nebo podobných výrobků atd..
  1CPro s.r.o. - Autodesk HSM - Inventor HSM / HSMWorks / Fusion 360