1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco
EN EN

Popis Přehled operací Adaptivní obrábění Technické rady Vyzkoušet
Autodesk HSM - Přehled operací - Soustružení

Soustružení profilu

Strategie soustružení profilu se používá jak pro hrubování, tak pro dokončení součásti při použití obecných nástrojů pro soustružení.

2D

Soustružení profilu zapichováním

Strategie soustružení profilu zapichováním se užívá jak pro hrubování, tak pro dokončení součásti při použití zapichovacích nástrojů.

2D

Soustružení čela

Strategie soustružení čela se používá k obrobení přední části součásti.

2D

Soustružení zápichu

Strategie soustružení zapichováním se používá pro zapichování pouze ve zvoleném umístění. To může být například použito k vytvoření zápichu na konci závitu před samotným závitováním.

2D

Soustružení sražení

Strategie soustružení sražení se používá pro zkosení ostrých rohů, které nebyly zkoseny na modelu.

2D

Upíchnutí

Tato strategie se používá pro oddělení součásti pro obrábění na dalším vřetenu, nebo je-li součást zcela obrobena.

2D

Soustružení závitu

Tato strategie je používána ke soustružení závitů. Jsou podporovány jak válcové, tak kuželové závity. CNC řízení musí podporovat synchronizaci otáček vřetena a posuvu.

2D

Soustružení - přesunutí polotovaru

Strategie přesunutí polotovaru je určena pro automatický přesun polotovaru mezi dvě vřetena. S touto strategií není spojena žádná dráha nástroje. Za chtěný výstupný NC kód zodpovídá post.


1CPro s.r.o. - NCG CAM, Fusion 360, Inventor HSM / HSMWorks, SolidWorks, ZW3D, Cimco